Autoškola EASY

  Podporujeme "Súkromný azyl pre zvieratká v Košiciach"!

          Súkromný azyl pre zvieratá v Košiciach

 

Cenník autoškoly

POZOR! BLÍŽI SA ZVÝŠENIE CIEN OD MÁJA 2018!
( "B" - 620Eur, "A" - 400Eur)

PONÚKAME KURZY NA:

Vodičské oprávnenie skupiny B - 580 € (V prípade záujmu o kurz na vozidle "PEUGEOT 3008" - 650 €)

Vodičské oprávnenie skupiny B individual - 790 €

Vodičské oprávnenie skupiny B - English - 850 €

Vodičské oprávnenie skupiny A1/A2/A - 380 €

Kondičné jazdy skupiny "B" - 25 € / hod* (Pre záujemcov mimo AŠ EASY)

Kondičné jazdy skupiny "A" - 30 € / hod (Pre záujemcov mimo AŠ EASY)

* V prípade záujmu o viac ako 2 KJ -  20EUR / 60 min. (platí iba pre skupinu B)

Pre žiakov autoškoly 1KJ (60min) = 20€ (B) / 25€ (A)Prečo sa zvýšili ceny autoškôl?


Dôvodom zdražovania všetkých autoškôl na Slovensku je prechádzanie na GPS systémy a s tým spojené zvýšenie prvotného vkladu do GPS vo vozidlách, ako aj v učebniach a takisto mesačné náklady na prevádzku týchto systémov, nutnosť autoškôl vlastniť alebo prenajať si "certifikované" autocvičisko (prípadné náhradnú cvičnú plochu + trenažér (cca 12000Eur)) a taktiež mať nielen učebňu, ale aj samostatnú kanceláriu na prijímanie žiadateľov a administratívnu prácu. To je len rýchle zhrnutie zmien, ku ktorým kvôli zmene zákona muselo dôjsť a prečo sa ceny autoškôl zvyšujú.


Čo potrebuješ na opravnú skúšku?

Na opravnú skúšku potrebuješ:

  • 8€ kolok (priniesť ho do kancelárie k nám)
  • 10€ poplatok spojený s opätovným predvedením na skúšku (zaplatíš v kancelárii) – v cene je zahrnuté predvedenie na opakovanú skúšku (PHM, inštruktor, opotrebovanie vozidla)


UPOZORNENIE!

PRESTOJE - Zrušenie naplánovej jazdy je možné najneskôr 12 hodín pred začiatkom jazdy. V opačnom prípade je študent povinný uhradiť náklady na prestoj - 5Eur.